Vraag het paswoord en info over films aan bij Brecht van Elslande (brecht.vanelslande@hogent.be)

For passwords or Information on films and filmmakers contact Brecht van Elslande (brecht.vanelslande@hogent.be)

Alleen voor ons, Noa Bromley (2023)

graduation 2023 animatiefilm

NL

In deze surrealistische stop-motion animatiefilm worden kijkers meegenomen naar een droomachtige wereld waarin twee wezens zweven door een void gevuld met verlaten ruimtes die intuïtief fasen van rouw vertegenwoordigen. Deze film bied een alternatief circulair beeld over het verwerkingsproces.

Zonder dialogen roepen de onheilspellende sfeer en mysterieuze wezens zowel een gevoel van eenzaamheid als nostalgie op, de kijkers worden uitgenodigd om hen te vergezellen op hun helende reis.

“Alleen voor ons” is een huiveringwekkend tactiele verkenning van de complexe emoties van rouw en hoe we ermee omgaan.

EN

In this surreal stop-motion animation film, viewers are drawn into a dream-like world – where two creatures float through a void filled with empty spaces that intuitively represent different phases of grief. This film presents a circular perspective on the process of healing.

Without dialogue, the uncanny atmosphere and otherworldly creatures evoke both a sense of loneliness and nostalgia, as viewers are invited to join them on their journey of healing.

“Alleen voor ons” (“Alone for us”) is a hauntingly tactile exploration of the complex emotions of grief and how we navigate them.