Dear people we have feelings too, Ellen De Vos (2020)

master graduation 2020 animatiefilm

NL

De garnaal is niet alleen een weekdier. Hij symboliseert ook iedereen die net buiten onze maatschappij valt.

Een dier waarvan nog steeds niet duidelijk is of hij wel degelijk pijn ervaart is een metafoor voor al diegenen die op de rand balanceren. Juist met hun ogen boven het zand uitkomen en pas ‘s nachts zich aan het oppervlak wagen.

De garnaal is nooit ver weg, hij kan je buurman zijn. Als garnalenliefhebber streef ik naar een ethische samenleving waar elk individu gerespecteerd wordt, onafhankelijk van zijn/haar kleur, geslacht, leeftijd, soort, gezondheid elk levend wezen bezit natuurlijke rechten.

Daar wil ik het over hebben in mijn kortfilm, de rechten van ‘de garnaal’.

Ik hoop dat u na het kijken van dit levensverhaal ook tot het besef komt dat garnalen degelijk gevoelens hebben.

EN

The shrimp is not just a mollusc. He also symbolizes everyone who is just outside our society.

An animal of which it is still unclear whether it is actually feeling pain is a metaphor for all those who are balancing on the edge. Reach out of the sand with their eyes and only venture to the surface at night.

The shrimp is never far away, it can be your neighbour. As a shrimp lover I strive for an ethical society where every individual is respected, regardless of his/ her colour, sex, age, species, health and every living being has natural rights.

That’s what I want to talk about in my short film, the rights of ‘the shrimp’.

I hope that after watching this life story you will also realize that shrimps have feelings too.