éénenéén, Ine Van de Velde (2020)

master graduation 2020 animatiefilm

NL

In een metafysische ruimte, tasten twee op elkaar lijkende wezens hun gelijkenissen en verschillen af. Er ontstaat een subtiel spel tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid.

EN

In a metaphysical space, two resembling creatures explore their similarities and differences. A subtle game between dependency and independence arises.