Vraag het paswoord en info over films aan bij Brecht van Elslande (brecht.vanelslande@hogent.be)

For passwords or Information on films and filmmakers contact Brecht van Elslande (brecht.vanelslande@hogent.be)

La chute, Sebastian Schaevers (2022)

graduation 2022 film

NL

22’49”
Frans gesproken, met Engelse ondertitels

“Je veux faire péter la montagne, de toute façon il n’y a plus rien a voir”

Hoe je het ook bekijkt, onze wereld – de wereld zoals we die kenden – is aan het vergaan: opwarming van de aarde, oorlogen, natuurrampen,… Iedereen weet dit maar leeft toch met een “Ja, maar…”. Het onvermogen om zich zorgen te maken over de lange termijn is een absurde onverschilligheid geworden voor de dreiging van het directe: de rampen gebeuren nu; de wereld zal niet vergaan, ze is aan het vergaan.
La chute probeert die houding van cynische onverschilligheid – dat nihilistische “maar” – gestileerd weer te geven. Zinal, een klein stadje in de Zwitserse Alpen, dient als het perfecte decor om dit groeiende sentiment te illustreren. Jonge mensen, geconfronteerd met de verloedering van hun eigen dorp vlak onder de vallende gletsjers, komen in actie wanneer een paraglider uit de lucht valt.

EN

22’49”
Spoken language: French, with English subtitles

“Je veux faire péter la montagne, de toute façon il n’y a plus rien a voir”

No matter how you look at it, our world – the world as we knew it – is decaying: global warming, wars, natural disasters,… Everybody knows this, yet everyone lives by a “Yes, but…”. The inability to worry about long-term concerns has become an absurd indifference to the threat of the immediate: the disasters are happening now; the world is not going to perish, but it is perishing.
La chute tries to represent that attitude of cynical indifference – that nihilistic “but” – in a stylized way. Zinal, a small town in the Swiss Alps, serves as the perfect backdrop. Young people, faced with the degradation of their own town just below the falling glaciers, mobilize when a paraglider falls from the sky.